دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

مجوز پردیس علم و فناوری جنوب کرمان صادر شد
یکشنبه، 2 مرداد 1401
مجوز پردیس علم و فناوری جنوب کرمان روز گذشته طی نامه‌ای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مرکز رشد و نوآوری دانشگاه جیرفت و با حمایت و راهبری آقای دکتر شکفته رئیس محترم دانشگاه جیرفت مجوز پردیس علم و فناوری جنوب کرمان طی نامه شماره 11492 در تاریخ 1 مرداد 1401 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.

پردیس علم و فناوری جنوب کرمان  بصورت مستقل ایجاد شده است و سازمان مؤسس آن دانشگاه جیرفت است.

با تأسیس پردیس علم و فناوری در جنوب کرمان تمام نیازهای حوزه فناوری و دانش‌بنیان منطقه جنوب کرمان را از آموزش و پذیرش تا واگذاری زمین به واحدهای فناور را می‌توان انجام داد.