دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

وبینار هم افزایی تشکلی و توسعه اقتصاد دانش بنیان
یکشنبه، 2 مرداد 1401
انجمن‌های علمی مهندسی مکانیک، عمران و برق دانشگاه جیرفت با همکاری مرکز رشد دانشگاه جیرفت و انجمن‌های فعال سراسر کشور وبینار با موضوع «هم‌افزایی تشکلی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» برگزار می‌کند.

 
لینک شرکت در وبینار http://online.ujiroft.ac.ir/daneshbonyan می‌باشد و وبینار روز دوشنبه 3 مرداد ماه 1401 در محیط نرم‌افزار ادوبی کانکت برگزار خواهد شد.