دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه مرحله چهارم مزایده اجازه اراضی کشاورزی دانشگاه
چهارشنبه، 19 مرداد 1401
با توجه به مصوبه کمیسیون معاملات دانشگاه جیرفت، موضوع مرحله چهارم مزایده اجاره اراضی کشاورزی دانشگاه (قطعات باقیمانده)، مقرر است مزایده مربوطه خارج از سامانه ستاد و اخذ پاکات پیشنهادی بصورت حضوری انجام شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، متقاضیان می‌توانند مطابق شرایط زیر در این مزایده شرکت نمایند.

1- مهلت شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 می‌باشد.

2- شماره حساب واریز تضمین شرکت در مزایده 2295000506 یا شماره شبا IR480180000000002295000506 بانک تجارت می‌باشد.

3- اسناد مورد نیاز جهت شرکت در مزایده شامل پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده) و پاکت ب (فرم پیشنهاد قیمت) می‌باشد.

4- پاکت الف و ب تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تحویل دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه گردد.

اسناد شرکت در مزایده از طریق لینک زیر قابل دانلود و بهره‌برداری می‌باشند.