دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه مهم برای دانشجویان: لزوم تزریق واکسن کرونا
یکشنبه، 23 مرداد 1401
قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه جیرفت:
بنا به اعلام مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، شرط حضور در خوابگاه‌های دانشجویی برای سال تحصیلی 1402-1401 تزریق حداقل 3 دوز واکسن کرونا می‌باشد. لذا به دانشجویانی که تا زمان شروع سال تحصیلی نوبت یادآور را تزریق ننمایند، خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.