دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

دو هفته اول ترم جدید غیرحضوری برگزار می شود
سه‌شنبه، 25 مرداد 1401
به استناد بند یک مصوبات یکصد و شصت و سومین جلسه هیات رییسه محترم دانشگاه مورخ 23/ 05/ 1401، کلیه کلاس‌های دو هفته اول نیمسال اول سال تحصیلی 1402 - 1401 (4011) بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه مدیریت یادگیری (LMS) برگزار می‌گردد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، بر طبق تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی جدید شروع رسمی برگزاری کلاس‌ها از شنبه 19 شهریور 1401 آغاز می‌شوند که بنابراین شروع حضوری کلاس‌ها از شنبه 2 مهر ماه 1401 خواهند بود.

لازم به توضیح است که تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی جدید (ترم 4011) به شرح ذیل می‌باشد: