دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

معرفی سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
چهارشنبه، 9 شهریور 1401
طی مراسمی با حضور هیات رئیسه و جمعی از مدیران و کارمندان دانشگاه، مهندس حمید نیک نفس به عنوان سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه جیرفت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، حمید نیک نفس پیش از این به عنوان کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مشغول خدمت بود.

در حکم ارائه شده به ایشان اینچنین آمده است: «با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده شما، بدینوسیله به سمت "سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه" منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال، همکاری و تعامل با سایر همکاران، با رعایت نظم اداری، در راستای چابک‌سازی و توسعه سامانه‌های امور اداری، افزایش بهره‌وری و حفظ حقوق دانشگاه موفق باشید.»
 
لازم به توضیح است که پیش از این احمد بلندنظر، فرماندار کنونی شهرستان جیرفت به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه جیرفت در این پست مشغول خدمت بود.