دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه سلامت دانشجویان
شنبه، 19 شهریور 1401
قابل توجه تمامی دانشجویان دانشگاه جیرفت.
دانشجوی گرامی:
با توجه به تاکید سازمان امور دانشجویان بر تکمیل پرسشنامه سلامت توسط دانشجویان، لازم است تمامی دانشجویان اعم از شاغل به تحصیل و جدیدالورود با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس: https//portal.saorg.ir/mentalhealt پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایند.
 
⏰زمانبندی:
دانشجویان شاغل به تحصیل: از 20 شهریورماه لغایت لغایت 15 آبان
دانشجویان جدیدالورود: از 1 مهرماه لغایت 15 آبان
 
با سپاس
 
معاونت آموزشی دانشگاه - مرکز مشاوره با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه جیرفت