دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری
شنبه، 21 آبان 1401
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر حمیدرضا علیزاده عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و گروه گیاهپزشکی و دکتر یوسف عسکری عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و گروه عمران به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

با کمال مسرت این ارتقاء علمی را به اساتید گرامی تبریک گفته و توفیق روز افزونشان را در کسب درجات بالاتر از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت