دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

پنج کارگاه آموزشی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای خود آسیب رسان در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
شنبه، 21 آبان 1401
معاون دانشجویی دانشگاه جیرفت گفت: از ابتدای آبان ماه پنج کارگاه آموزشی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای خود آسیب رسان برای دانشجویان دختر و پسر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت دکتر مسلم بسیج افزود: این دوره ها با موضوعاتی مانند، آموزش مهارت تنظیم هیجانات منفی، آموزش مهارت حل مساله و آموزش مهارت تصمیم گیری با استقبال خوب دانشجویان روبه رو شد.

وی تصریح کرد: این دوره ها که با همکاری اساتید با تجربه روان شناسی "عباس سنجری و حبیبه سنجری" کارشناس ارشد روان شناسی و مربی آموزش مهارتهای زندگی برگزار گردید، به ضرورت توجه ویژه به بهداشت روان و دریافت کمک های حرفه ای از متخصصین حوزه سلامت روان (روان شناس، مشاور و روان پزشک) در عصر حاضر و شناخت مهارتهای اجتماعی و روان شناختی جهت عبور از موانع و بحران های مسیر رشد و توسعه فردی پرداخته شد.

دکتر بسیج بیان کرد: از میان مهارتهای روان شناختی به صورت خاص فواید و معایب هیجانات دردسر ساز از جمله خشم، غم، نفرت و راه های کارآمد مقابله با آن آموزش داده شد.

دکتر بسیج مهارت "حل مساله" و مهارت "تصمیم گیری صحیح و کارآمد" را از دیگر آموزش های ارایه شده در این کارگاه ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: معایب، مزایا و شیوه های صحیح تصمیم گیری و حل مساله در شرایط تنش زا و پرتعارض در این دوره به دانشجویان ارایه شد.

گفتنی است این کارگاه های آموزشی به همت مرکز مشاوره‌ و سلامت معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت