دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویان
چهارشنبه، 2 آذر 1401
به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی میهمانی به دانشگاه های دیگر می رساند

 *اطلاعیه*

 به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی میهمانی به دانشگاه های دیگر می رساند زمان درخواست میهمانی دانشجویان هر ساله از ابتدای اردیبهشت ماه از طریق سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد، لازم به ذکر است از این پس درخواست های میهمانی- انتقالی دانشجویان مطابق زمان مشخص شده از سوی سازمان امور دانشجویان بررسی می گردد و به درخواست های خارج از سامانه نقل و انتقالات و زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت