دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در دانشگاه جیرفت
شنبه، 1 بهمن 1401
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور ضمن حضور در دانشگاه جیرفت از ظرفیت‌ها و سرا‌های دانشجویی دانشگاه بازدید و بر رفع برخی مشکلات دانشجویان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت، دکتر هاشم داداش‌پور در این بازدید گفت: دانشگاه جیرفت ظرفیت بسیار خوبی برای منطقه جنوب کرمان است و باید در راستای ارتقاء رفاهیات دانشجویی تلاش بیشتری شود که سازمان دانشجویان در این زمینه کمک خواهد کرد.

دکتر داداش‌پور با اشاره به حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان امور دانشجویان کشور از راه اندازی سراهای دانشجویان متاهل خاطرنشان کرد: در این راستا از دانشگاه جیرفت برای احداث سرای متاهلی حمایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه سازمان امور دانشجویان حمایت از مراکز مشاوره در دانشگاه ها می باشد، که تجهیز مرکز درمان، بهداشت و مشاوره دانشگاه جیرفت نیز در دستور کار است و امیدواریم هرچه سریعتر این مرکز تجهیز شود. همچنین با درخواست دانشگاه در خصوص تجهیز سالن ورزشی موافقت به عمل آمد.

دکتر داداش‌پور با تاکید بر حمایت سازمان دانشجویان از تجهیز سراهای دانشجویی و رفاه دانشجویان بیان کرد: در این راستا همه تلاش مجموعه سازمان امور دانشجویان برای رفاه دانشجویان است و امیدواریم بتوانیم با کمک به دانشگاه جیرفت در زمینه های مختلف، برخی کاستی های موجود رفع شود.

رئیس دانشگاه جیرفت نیز در این بازدید ضمن ارایه گزارشی از وضعیت رفاهی و سراهای دانشجویان گفت: اولویت دانشگاه جیرفت رفاه دانشجویان است و همه مجموعه دانشگاه برای رفع مشکلات این حوزه تلاش می کنند.

دکتر حسین شکفته با بیان این مطلب که دانشگاه جیرفت در احداث سرای دانشجویان متاهل پیش قدم شده و این پروژه را آغاز کرده است، بیان کرد: برای تکمیل سراهای دانشجویان متاهل نیازمند حمایت وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جیرفت تنها مرکز آموزش عالی جنوب کرمان است و از طرفی به دلیل مجاورت با استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس با رشد دانشجو مواجه شده است و به همین جهت نیازمند حمایت ویژه سازمان امور دانشجویان در راستای رفع برخی مشکلات در حوزه سراهای دانشجویی است.

در ادامه دکتر داداش پور به همراه هیئت رئیسه دانشگاه با حضور در خوابگاه های دانشجویی ضمن بازدید از امکانات خوابگاهی به سمع نظرات و مشکلات دانشجویان پرداختند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت