دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه تکمیلی آموزش برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (مقطع کارشناسی بهمن ماه 1401)
یکشنبه، 16 بهمن 1401
اطلاعیه ثبت نام پذیرش ظرفیت های خالی مانده رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری بهمن ماه سال 1401 دانشگاه جیرفت
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت