دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

نشست هم اندیشی بانوان دانشگاه جیرفت با حضور مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده برگزار شد
شنبه، 27 اسفند 1401
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، خانم دکتر بهاره پارسا مطلق، مشاور محترم رئیس دانشگاه جیرفت در امور بانوان و خانواده بیان کرد: نشست هم اندیشی بانوان دانشگاه جیرفت با هدف بررسی مشکلات، ارایه پیشنهادات و برنامه‌ریزی در جهت ارتقا سلامت، گسترش فرهنگ ورزش بانوان، برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندی سازی بانوان، برگزار شد.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت