دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

سه عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت به عضویت در کمیته ملی نهضت کاشت یک میلیارد درخت منصوب شدند.
سه‌شنبه، 2 خرداد 1402
سه نفر از اعضا هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت به عضویت در کمیته علمی نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت در جنوب کرمان منصوب شدند .

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه جیرفت در راستای دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی در جهت  راه اندازی کمیته های علمی نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور دکتر سعید برخوری، دکتر مجتبی سلیمانی و دکتر فرشاد سلیمانی از اعضاء هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت به عنوان اعضای کمیته علمی این نهضت مردمی در جنوب کرمان منصوب شدند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت