دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

کارشناسی ارشد مهندسی برق -سیستم های قدرت دانشگاه جیرفت در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد.
چهارشنبه، 10 خرداد 1402
دکتر حسین شکفته رئیس دانشگاه جیرفت گفت: رشته کارشناسی‌ارشد برق گرایش سیستم های قدرت دانشگاه جیرفت در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر حسین شکفته افزود: با توجه به پتانسیل های هیات علمی، زیرساخت های آموزشی و  با پیگیری و تلاش های معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته تحصیلی کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های  قدرت در دانشگاه جیرفت، موافقت کرد.

وی تصریح کرد: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جیرفت دارای سه گروه آموزشی برق، مکانیک و عمران است که با تصویب کارشناسی ارشد برق، تعداد رشته های ارشد این دانشکده به دو رشته رسید.

 دانشجویانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت هستند از هم اکنون می توانند این رشته را از دفترچه راهنما انتخاب رشته، انتخاب و از مهرماه امسال در  دانشگاه جیرفت به تحصیل خود ادامه دهند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت