دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه جیرفت برگزار شد
یکشنبه، 5 آذر 1402
سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت گفت: انتخابات 15 انجمن علمی دانشجویی که نامزد های آنها تایید شده بود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر فاطمه شهدادی افزود: در این انتخابات 120 دانشجو به رقابت پرداختند و از این تعداد برای هر انجمن علمی5 نفر اصلی و 2علی البدل توسط دانشجویان انتخاب خواهد شد.

سرپرست مدیریت ‌فرهنگی دانشگاه جیرفت خاطرنشان کرد: امیدواریم با آغاز به کار اعضای انجمن جدید برنامه های متنوع برنامه ریزی شود و این مدیریت با تمام توان از این برنامه ها حمایت خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت