دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه - زمان بندی درخواست نقل و انتقالات (میهمانی) دانشجویان
یکشنبه، 24 دی 1402
زمان بندی درخواست نقل و انتقالات (میهمانی) دانشجویان؛
با توجه به لزوم و تأکید سازمان امور دانشجویان در خصوص بررسی و رسیدگی به درخواست های دانشجویان متقاضی میهمانی در زمان مشخص شده (نقل و انتقالات)،  در اردیبهشت ماه هر سال، به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود از این پس درخواست های دانشجویان مطابق جدول زمان بندی بررسی می گردد و به درخواست های خارج از زمان بندی اعلام شده ترتیب اثر داده نمی شود.

با تشکر - معاونت دانشجویی- شورای بررسی موارد خاص دانشگاه